मुख्य फरक - कवटी वि क्रेनियम

कवटी आणि क्रॅनिअम हे दोन महत्त्वाचे कंकाल भाग आहेत जे मेंदूचे रक्षण करतात आणि डोक्यात असलेल्या इतर मऊ ऊतकांना आधार देतात, परंतु त्यांच्यातील संरचनेच्या आधारे त्यांच्यात फरक लक्षात घेता येतो. कवटी आणि क्रॅनियममधील मुख्य फरक म्हणजे खोपडी ही 22 हाडे असलेली एक जटिल रचना आहे तर क्रेनियम हे कवटीचे एक उपविभाग आहे, ज्यामध्ये केवळ 8 हाडे आहेत. या लेखात, कवटीच्या आणि क्रॅनियममधील पुढील फरक अधोरेखित केले जातील.

कवटी म्हणजे काय?

कवटी आणि क्रॅनियम दरम्यान फरक

क्रॅनियम म्हणजे काय?

मुख्य फरक - कवटी वि क्रेनियम

स्कल आणि क्रॅनियममध्ये काय फरक आहे?

कवटी आणि क्रॅनियमची व्याख्या

कवटी: डोक्याची हाडे एकत्रितपणे दर्शवते.

क्रॅनियम: मेंदूला धारण करणारा हा कवटीचा हाडांचा भाग आहे.

कवटी आणि क्रॅनियमची वैशिष्ट्ये

हाडांची संख्या

कवटी: कवटीत 22 हाडे असतात.

क्रॅनिअम: क्रॅनिअममध्ये क्रॅनिअल हाडे असे 8 हाडे असतात.

कार्य

कवटी: कवटी मेंदूचे रक्षण करते, स्नायूंच्या संलग्नतेसाठी एक पृष्ठभाग प्रदान करते आणि दृष्टी, श्रवण, भाषण आणि दृष्टी यासाठी संवेदी अवयव ठेवते.

क्रॅनियमः क्रॅनियम मुख्यत: मेंदूचे रक्षण करते आणि चेहर्यावरील स्नायूंना जोडण्यासाठी पृष्ठभाग प्रदान करते.

पोकळी

कवटी: कवटीत क्रॅनियल पोकळी आणि लहान सायनस असतात.

क्रॅनिअम: क्रॅनिअम ज्या मेंदूत स्थित असतो त्या क्रॅनियल पोकळी बनवते.

प्रतिमा सौजन्य:

"मानवी कवटीची बाजू सरलीकृत (हाडे)" विडीमिडीया कॉमन्स मार्गे लेडीओफहॅट्स मारियाना रुईझ व्हिलरियल - (सार्वजनिक डोमेन)